Pokrenuta kampanja podizanja svijesti o problemu trgovine ljudima

Udruženje „Novi put“, uz podršku Caritasa Švicarske u BiH, u saradnji sa partnerskim nevladinim organizacijama, Centrom za obrazovne inicijative Step by Step iz Sarajeva i Asocijacijom za razvoj LEDA iz Zenice, započelo je sa realizacijom kampanje podizanja svijesti o problemu trgovine ljudima u Kantonu Sarajevo i Zeničko-dobojskom kantonu.

Kampanja se realizuje u okviru projekta „Uključivanje Roma kroz obrazovanje, zapošljavanje i socio-ekonomsku podršku, 2017-2019“ i ima za cilj prevenciju trgovine ljudima, kao i podizanje svijesti o ovom problemu.

U okviru navedene kampanje realizuju se preventivno-edukativna predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola te edukacije za nastavnike i roditelje, tokom kojih će se ciljne grupe informisati o fenomenu, rizicima i načinima zaštite od trgovine ljudima, te istovremeno uključiti i doprinijeti njegovom prepoznavanju i suzbijanju.

Tokom trajanja kampanje vršit će se distribucija informativnih materijala na području oba kantona. Kampanja završava 18.10.2018 godine, kada će se obilježava Evropski dan borbe protiv trgovine ljudima, nizom aktivnosti koje će biti upriličene u oba kantona.

Trgovina ljudima, ili kako se još naziva moderno ropstvo, znači prodaju ljudskih bića u svrhu seksualnog iskorištavanja (prisilna prostitucija, izrada pornografskog materijala, prinudno sklapanje brakova), radne eksploatacije na gradilištima, poljoprivrednim dobrima i domaćinstvima, prisilnog prosjačenja, nelegalnog usvajanja i prisilnog oduzimanja organa.

Bosna i Hercegovina je polazna, odredišna i tranzitna zemlja za djecu, žene i muškarce koji su žrtve trgovine ljudima u zemlji i inostranstvu.

Udruženje “Novi put”, Mostar