Zenica i Zavidovići: 74% domaćinstava energetski siromašno

Švicarski Caritas i Centar za ekologiju i energiju organizovali su konferenciju o temi energetsko siromaštvo.

Istraživanje na uzorku od 1.000 ispitanika je pokazalo da je čak 74 posto domaćinstava u Zenici i Zavidovićima energetski siromašno.

Svako domaćinstvo koje troši više od deset posto ukupnih prihoda na podmirivanje troškova za energiju ubraja se u energestki siromašno domaćinstvo.

Kako se moglo čuti danas, jedna od osnovnih mjera za smanjenje energetskog siromaštva je zamjena konvencionalnih električnih aparata i električne opreme, počevši od starih električnih sijalica gdje se preporučuje zamjena led sijalicama. (N.G.)