Ukupan dug FBiH skoro šest milijardi maraka

Ukupan spoljni i unutrašnji dug u Federaciji BiH (FBiH), uključujući dug kantona, gradova, opština, javnih preduzeća i drugih korisnika kredita, na kraju prošle godine iznosio je 5.871.000.000 KM ili 30,05 odsto BDP-a.

Iz federalne Vlade, koja je upoznata o informaciji o spoljnom i unutrašnjem dugu u FBiH na dan 31. decembar 2017. godine, saopšteno je da se na spoljni dug odnosi 4.739.000.000 KM ili 80,72 odsto, a na unutrašnji dug 1.132.000.000 KM ili 19,28 odsto.

Od ukupnog spoljnog duga u FBiH, uključujući dugove krajnjih korisnika, na dio duga bivše Jugoslavije (restrukturisani dug u okviru Pariškog i Londonskog kluba, te konsolidovani dug IBRD-u) odnosi se 705 miliona KM ili 17,89 odsto ukupnog neotplaćenog duga.

Na zajmove ugovorene posredstvom BiH u ime FBiH i supsidijarno prenesenih na FBiH (relevantni dug) odnosi se 3.951.000.000 KM ili 83,37 odsto ukupnog neotplaćenog duga.

Na dug koji je FBiH direktno ugovorila sa spoljnim kreditorima odnosi se 82 miliona KM ili 1,73 odsto ukupnog neotplaćenog duga.

Novi spoljni dug u FBiH, nastao nakon 14. decembra 1995. godine, iznosi 4.033.000.000 KM i manji je za 381 milion KM u odnosu na 31. decembar 2016. godine.

Dug prema MMF-u iznosi 368 miliona KM.

Spoljni dug u FBiH je, najvećim dijelom, ugovoren sa bilateralnim kreditorima i multilateralnim finansijskim institucijama (Svjetska banka, Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investiciona banka, MMF i drugi).

Dug multilateralnim finansijskim institucijama iznosi 3.584.000.000 KM ili 75,64 odsto ukupnog spoljnog duga u FBiH, dok je zaduženje kod bilateralnih kreditora 1.154.000.000 KM ili 24,36 odsto.

Bez duga krajnjih korisnika, koji imaju obvezu plaćanja na osnovu kreditnog zaduženja, stanje duga Vlade FBiH na dan 31. decembra 2017. godine iznosi 3.288.000.000 KM.

Spoljni dug Vlade FBiH iznosi 2.393.000.000 KM i u njenom ukupnom dugu učestvuje sa 72,79 odsto. (Srna)