SDP ZDK: Prihvaćena inicijativa zastupnika Senaida Begića za izmjene u Zakonu o zdravstvenom osiguranju F BiH

Skupština ZDK je na jučerašnjem zasjedanju prihvatila Inicijativu Senaida Begića, zastupnika u Skupštini Zeničko-dobojskog kantona za izmjene i dopune federalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju u smislu da se umjesto trenutih 11 zavoda, predvidi formiranje jedinstvenog federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja, dok bi se kantonalni zavodi prestrukturirali u službe, podsjećaju iz Kantonalnog odbora SDP-a ZDK.

Zaključak kojim Skupština Zeničko-dobojskog kantona pokreće Inicijativu za izmjene i dopune federalnog Zakona o zdravstvenom osiguranju, biti će dostavljen predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH na dalje postupanje.

Ovakvom reformom najviše koristi bi imali osiguranici posebno u dijelu koji bi se odnosio na ukidanje velikog broja kantonalnih administrativnih barijera, došlo bi do ujednačavanja prava osiguranih lica na području cijele Federacije BiH, te se više ne bi moglo desiti da osiguranici sa jednog dijela Federacije imaju više prava od osiguranika sa drugog područja F BiH.

Sama ova reforma bi omogućila jedinstven način pristupa, djelovanja i poboljšanja zdravstvene zaštite na nivou F BiH.

Trenutno postojeći decentralizirani i raznolik sistem zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja u BiH predstavlja poteškoću za jednak pristup zdravstvenim uslugama i zdravstvenom osiguranju za sve građane BiH.

Servisi zdravstvene zaštite koji se pružaju osiguranicima po principu nadležnosti i registracije osiguranika u pojedinim kantonima ili entitetima,nisu prenosivi između dva entiteta, niti između kantona.

Osobe zdravstveno osigurane u različitim entitetima,kao i kantonima imaju različita prava i različit pristup zdravstvenoj zaštiti,čak iako plaćaju iste iznose doprinosa.

Formiranjem jedinstvenog Federalnog fonda zdravstvenog osiguranja barem bi u F BiH došlo do ujednačavanja prava iz oblasti zdravstvenog osiguranja osiguranih lica na području Federacije BiH, saopšteno je iz KO SDP BiH ZDK.