FOTO: Centar ženskih prava predstavio antidiskriminacijski program

Centar za ženska prava Zenica priredio je danas konferenciju na temu „Poboljšanje pristupa pravdi kroz prevenciju i eliminaciju diskriminatorskih praksi u institucijama“.

Predstavljeni su rezultati četvorogodišnjeg intenzivnog rada na antidiskriminacijskom programu.

Ovaj program realizovan je uz podršku Media centra, ali mi nastavljamo sa daljim aktivnostima, – ukazala je Duška Andrić, program asistentica u Centru za ženska prava.

Konferencija je iskorištena i za dodjelu certifikata polaznicama edukacije o pristupu uslugama osoba oštećenog sluha i govora, inače uposlenicama Doma zdravlja i Kantonalne bolnice Zenica.

Certifikate će dobiti i polaznici edukacije iz Doma zdravlja Travnik i Bolnice Travnik.

U realizaciji antidiskriminatorskog programa uočene su dvije ranjive grupe, žene koje su se suočavale sa problemima u oblasti rada i djeca sa posebnim potrebama zbog teškoća u inkluziji, – izjavila je za RTV Zenica Amra Bečirović,koordinatorica Odjela besplatne pravne pomoći u Centru za ženska prava.

Iako postoji zakonska osnova, inkluzija u praksi je teško ostvariva, zbog neprilagođenog plana i programa i bez asistenta u nastavi, što djeci s posebnim potrebama otežava pristup redovnom obrazovanju, – istakla je Bečirović. (Š.B.)