JP Parking poziva na plaćanje dugova

Pozivaju se sva fizička i pravna lica, dužnici Javno preduzeće “Parking servis” pozvalo je sva fizička i pravna lica, dužnike po bilo kojem osnovu, da uplate svoja dugovanja, a JP “Parking servis” d.o.o. Zenica se obavezuje da će dužnike osloboditi obaveze plaćanja zakonskih zateznih kamata, te ponuditi mogućnost sklapanja sporazuma o isplati duga na rate.

Svi zainteresovani su dužni da se najkasnije do 01.05.2018. godine, lično ili pismenim putem prijave u prostorijama JP “Parking servis” d.o.o. Zenica u smislu izjave da žele da plate glavni dug, te dogovora o načinu plaćanja.

Oni dužnici koji se ne prijave i ne plate dug u naprijed navedenim rokovima, neće se uzimati u razmatranje u smislu ovog javnog poziva, nego će se prema istim pokrenuti postupak pred nadležnim sudom, saopštilo je JP “Parking servis”.