Oglas za dodjelu podsticaja zapošljavanju boračke populacije

Služba za boračko invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti objavila je danas Oglas za dodjelu poticaja zapošljavanja boračke populacije u Zeničko-dobojskom kantonu.

Borci i članovi njihovih porodica sa prebivalištem na području Zenice, kao i povratnici u Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz boračko-invalidske zaštite u Gradu Zenica i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije, mogu podnijeti zahtjev za dodjelu jednokratnih, nepovratnih novčanih sredstava u svrhu poticaja zapošljavanja.

Programom poticaja zapošljavanja povećava se konkurentnost podnositelja zahtjeva, na način da  aktivno nastupajući na tržištu rada, traži zaposlenje uz bjanko primjerak Ugovora o zaposlenju kojim će se precizirati obaveze poslodavca, podnositelja zahtjeva i Ministarstva. Predmetnim Ugovorom se Ministarstvo obvezuje isplatiti poticaj poslodavcu, a poslodavac se obavezuje zaključiti sa korisnikom Ugovor o radu u trajanju od 24 mjeseca, navodi se u ovom oglasu.

Visina sredstava koja se odobravaju kreću se između 6.000 i 7.200 KM, ovisno od stručne spreme podnositelja zahtjeva.

Prijave na Oglas mogu se podnijeti nadležnoj gradskoj službi do 15.04.2018. godine, a kompletan tekst Oglasa možete pogledati OVDJE.