Vlada FBiH: Za izmirenje neisplaćenih poticaja poljoprivrednicima 11,5 miliona KM

Raspoređena sredstva Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva doznačiti će korisnicima koji su ih dužni koristiti u skladu sa Zakonom o izvršavanju budžeta FBiH za 2018. godinu, Zakonom o novčanim podrškama u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Zakonom o poljoprivredi, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Federacije BiH.

S ciljem osiguranja namjenskog utroška sredstava, kontrola potencijalnih korisnika u fazi proizvodnje na terenu, kao i toku prikupljanja i obrade dokumentacije o proizvodnji, a prije dostavljanja aplikacije Federalnom ministarstvu, u nadležnosti je poljoprivrednih kantonalnih inspektora i ovlaštenih službenika kantonalnih ministarstava.

Dodatna kontrola i nadzor, u fazi proizvodnje na terenu, kao i kontrola nad realizacijom svih mjera utvrđenih Programom, uključujući i kontrolu dokumentacije koju dostavlja korisnik, u nadležnosti je Federalne poljoprivredne inspekcije i ovlaštenih službenika Federalnog ministarstva.

Realizacijom današnje odluke bit će izmirene sve obaveze poljoprivrednim proizvođačima za proizvodnje za period 2014. – 2017. godina, osim onih za koje se vrše dodatne kontrole i gdje su u toku žalbeni i sudski postupci.

Zahtjevi klijenata pristigli nakon 1. 10. 2017.godine bit će realizirani u skladu sa Programom novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018. godinu. (Fena)