VIDEO: Incidentom u sali Gradskog vijeća grubo narušeni red i disciplina

Nakon incidenta na sjednici Gradskog vijeća, vijećnici su napustili sjednicu, a u salu je ušla policija.

Nažalost, prilikom rasprave o tački 10 dnevnog reda o komunalnim taksama došlo je do incidenta između jednog vijećnika i gradonačelnika. Zatražili smo pauzu i, nakon povratka vijećnika, iskoristio sam poslovničko pravo da prekinem sjednicu, jer smatram da ne možemo pod ovim uslovima raditi. Grubo su narušeni red i disciplina, nastavićemo sjednicu kad se za to steknu uslovi, – izjavio je predsjedavajući Vijeća Goran Bulajić.

Nakon što je gradonačelnik Zenice, Fuad Kasumović, sa govornice prigovorio vijećniku Mensudu Kelešturi da je potpisao pismo Ustavnom sudu, koje su mu sastavili kladioničari, Keleštura je ustao i bacio rokovnik prema govornici.

Pogledajte snimak ovog incidenta.