MUP ZDK: Stabilizacija sistema za izdavanje dokumenata očekuje se već sutra

Zastoj u radu informacionog sistema za izdavanje dokumenata Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH, od petka je prozrokovao teškoće u izdavanju ličnih dokumenata i u šalter sali MUP-a ZDK u Zenici.

Iz pomenutih razloga, 9. marta nije bilo moguće podnošenje zahtjeva za lična dokumenta, niti izdavanje pasoša, ličnih karata, kao ni potvrda o mjestu prebivališta, dok danas, iako je sistem profunkcionisao, zbog njegovih povremenih padova, dolazi i do prekida u radu, a lična dokumenata se izdaju ali sporije, – pojašnjava Nedžib Smajlović, šef Odsjeka za odnose sa javnošću u Kabinetu ministra unutrašnjih poslova ZDK.

Obzirom da se u Agenciji za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH poduzimaju opsežne aktivnosti na rješavanju problema na informacionom sistemu, očekujemo da će se stanje normalizovati već sutra, odnosno u najkraćem mogućem vremenu, – ističe Smajlović. (V.J.)