Kreho: Lex specialis kao mjera za spas zdravstva Zeničko-dobojskog kantona

Građanski aktivista, Hasan Kreho, zatražio je od Skupštine Zeničko-dobojskog kantona da hitno i po skraćenom postupku donese specijalni zakon, koji će spriječiti masovni odlazak ljekara s prostora Zeničko-dobojskog kantona.

Takvim lex specialis, predlaže Kreho, trebalo bi osnovnu platu ljekarima povećati za najmanje 300% u narednih deset godina, kao podršku doktorima medicine u Zeničko-dobojskom kantonu, posebno u Kantonalnoj bolnici Zenica.

Postojeći i službeno objavljen broj od 731 doktora medicine u Zeničko-dobojskom kantonu (službeni podatak za 2016. godinu) je na 385.067 stanovnika ovog kantona malo.

Kako se približiti broju od 350 doktora medicine u Europskoj uniji na 100.000 stanovnika, kada mi u Zeničko-dobojskom kantonu nismo u stanju ni zaustaviti odlazak postojećeg doktorskog kadra?

Posebno želim istaknuti da su doktori specijalisti u Kantonalnoj bolnici Zenica maksimalno angažovani, čak i preko standardnih normi rada i dežura.

Angažovanje doktora specijalista koji su u penziji je kratkoročna mjera koja nije dovoljna u ovome teškom stanju zdravstva Zeničko-dobojskog kantona, – smatra Hasan Kreho, dodajući da je odlazak ljekara iz Kantonalne bolnice najveći problem kantonalnog zdravstva, zbog čega bi nadležni morali reagovati stimulativnim mjerama u obliku lex specialis, kao izraz senzibilnosti zakonodavne vlasti i osnivača i u interesu građana kao pacijenata.

Financijska sredstva, dodaje Kreho, mogu se i moraju pronaći većim angažmanom zakonodavne i izvršne vlasti, u smislu naplate i, ako treba, povećanjem izdvajanja za zdravstvenu zaštitu zaposlenih.

Sadašnja izdvajanja u Zeničko-dobojskom kantonu za zdravstvenu zaštitu moraju biti veća da bismo imali savremeniju opremu za dijagnostiku i veći broj specijalista. Ovo je pravi trenutak da se urgetno počne i više i bolje ulagati u zdravstvo Zeničko-dobojskog kantona, tj. u kadrove i specijalističku opremu, jer svi ćemo mi danas ili sutra biti pacijenti, kojima će trebati liječenje, – upozorava građanski aktivista, Hasan Kreho.