Na biračkim spiskovima imena više od pet hiljada umrlih

U centralnom biračkom spisku u BiH nalaze se imena 5.332 umrla lica, navedeno je u Informaciji o broju umrlih lica čija su imena na biračkim spiskovima, a koju je danas razmatrala Centralna izborna komisija /CIK/ BiH.

Informacija je sačinjena prema izvještajima dostavljenim iz 102 opštinske/gradske izborne komisije u BiH, saopšteno je iz CIK-a.

Za 5.332 umrla lica, čija se imena nalaze u evidencijama Centralnog biračkog spiska, izborne komisije uspjele su da izvrše provjeru.

Neke opštine/gradovi izdvajaju se kada je riječ o broju umrlih lica čija se imena nalaze u evidenciji Centralnog biračkog spiska – Vitez sa 699, Cazin sa 485, Kalesija – sa 474, Travnik sa 383, Kiseljak sa 236 i Gračanica sa 229 umrlih.

Iz 40 opštinskih/gradskih izbornih komisija nije stigao traženi izvještaj i njima će biti ostavljen dodatni rok da ga dostave.

CIK je usvojio zaključak da se sačini analiza razmatrane informacije, koja će biti dopunjena nedostajućim podacima iz 40 opština/gradova.

Zaključeno je i da bude organizovan sastanak sa nadležnim ministarstvima unutrašnjih poslova i Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka /IDDEEA/ BiH u vezi sa ažuriranjem biračkih spiskova, te da se unutar Sekretarijata Komisije formira poseban tim koji će biti zadužen za analizu stanja Centralnog biračkog spiska. (Srna)