Uprava policije MUP-a ZDK: U februaru više od 4,5 hiljade prekršaja propisane brzine

U vremenskom periodu od 1.2. do 28.2.2018. godine, mobilni radarski sistemi na putevima na području Zeničko-dobojskog kantona evidentirali su i zabilježili 2002 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine, a stacionarni radarski sistemi 2529 prekršaja, što ukupno iznosi 4531 prekršaj, saopštila je Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

U proteklom periodu intenzivirane su aktivnosti na kontroli vozača i vozila, te dokumentovanju i sankcionisanju prekršaja iz Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na cestama u BiH. Cilj ovih aktivnosti je smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i prekršaja u saobraćaju, kako bi se zadržali pozitivni trendovi i rezultati koji su zabilježeni u proteklih nekoliko mjeseci, te postigao visok stepen bezbjednosti saobraćaja na putevima na području Zeničko-dobojskog kantona.

Naznačene aktivnosti se poduzimaju sa akcentom na dokumentovanje i sankcionisanje nedozvoljene brzine kretanja vozila, koja je jedan od najčešćih uzroka saobraćajnih nezgoda, posebno onih sa teškim i tragičnim posljedicama.

Tako su, u vremenskom periodu od 01.02. do 28.02.2018. godine, mobilni radarski sistemi na putevima na području Zeničko-dobojskog kantona evidentirali i zabilježili 2002 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine, a stacionarni radarski sistemi 2529 prekršaja, što ukupno iznosi 4531 prekršaj.

Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona će nastaviti sa aktivnostima na postizanju visokog stepena bezbjednosti odvijanja saobraćaja na području Zeničko-dobojskog kantona, te u tom smislu sprovoditi pojačane akcije, u kojim će se sankcionisati svi nesavjesni vozači i drugi učesnici u saobraćaju, zbog kršenja saobraćajnih propisa, saopštio je Odsjek za odnose sa javnošću, analitiku i planiranje MUP-a ZDK.