Priprema, pozor, sad: Linkovi za prijave na programe zapošljavanja otvaraju se 27.2. tačno u 8

Dobra vijest za nezaposlene. Slijedeće sedmice se otvaraju on line pozivi za apliciranje na programe sufinansiranja zapošljavanja pripravnika sa univerzitetskim diplomama i samozapošljavanja.

Opredjeljeno je u ovu svrhu iz Federalnog budžeta oko 7 miliona i 700 maraka, a iz kantonalnog zavoda za zapošljavanje poručuju zainteresiranim poslodavcima i onima koji žele pokrenuti vlastitu firmu da već ujutro u 8 sati budu spremni aplicirati zbog sve većeg interesa za ove programe.

U 2017. godini zaposleno je zahvaljujući programima sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja ukupno 2.218 osoba u Zeničkodobojskom kantonu. Od toga 1987 mladih ljudi sa univerzitetskim diplomama – za koje su poslodavci aplicirali za angažman na godinu dana odnosno pripravnički staž i više od 231 osoba koja se prijavila na program samozapošljavanja odnosno start up.

Utrošeno je za prvi program 5.723.132 KM, a za drugi 875.000 KM. Za prvi od tri javna poziva u 2018. opredjeljeno je više novca – za program zapošljavanja visokokvalificiranih pripravnika 6.148.336 KM, a za start up 922.000 KM.

Link poslodavcima da usposle visokokvalificiran kadar biće otvoren u utorak 27. februara, a nezaposlenima koji žele pokrenuti vlastitu fimu će biti dostupan sutradan, 28. februara.

Praksa on line apliciranja na stranici Federalnog zavoda za zapošljavanje ranijih godina je bila vrlo stresna. Zbog velikog interesa poslodavaca i nezaposlenih, te zbog sve bolje informiranosti poziv bude otvoren svega sat ili dva vremena, kaže direktor kantonalnog Zavoda za zapošljavanje Anto Pešić. Potencijalnim kandidatima preporučuje slijedeće:

Da se u 8 sati otvara link za prijavu i da tada već budu spremni, tako što će se prethodno dobro informirati u biroima rada u svojim općinama. Prošle godine je server pao već nakon 15 minuta, ali druge opcije nema , samo na taj način mogu aplicirati na ove poticajne mjere.

U prošloj godini najviše je interesa bilo za doktore medicine i stomatologije, inžinjere građevine i mašinstva, profesore njemačkog jezika, te za pravnike i ekonomiste. Kada je u pitanju samozapošljavanje aplikanti su iskoristili poticaj za pokretanje malog biznisa uglavnom u sferi poljoprivrede, stočarstva i trgovine. Ipak i dalje imamo vojsku nezaposlenih. Šta je potrebno još uraditi?

„Voditi više brige o upisnim politikama za različita zvanja i zanimanja, provedbi reformi i poticaja poslodvacima, te što češće organizirati foruma ili konferencije u kojima će sudjelovati svi relevantni čimbenici koji mogu iznaći mehanizme smanjenja stope nezaposlenosti“, smatra Pešić.