Merhametu se za pomoć obratilo 350-400 migranata

Humanitarna organizacija Merhamet MDD i njegove organizacione jedinice širom BiH prate situaciju vezanu za novi migrantski talas preko naše zemlje prema državama Evrope. Predsjednik HO Merhamet Muslimansko dobrotvorno društvo, Hajrudin Šahić, naglašava da se organizacionim jedinicima ove humanitarne organizacije, prije svega osnovnim odborima Merhameta, migranti prijavljuju za pomoć u hrani, odjeći, obući i smještaju.

Merhamet ne raspolaže sa smještajnim kapacitetima, ali smo svim migrantima koji su se do sada obratili Merhametu pomogli u hrani, odjeći, obući, ćebadima i sredstvima za higijenu. To ćemo i ubuduće činiti – izjavio je Šahić..

Prema njegovim riječima, do sada se Merhametu za pomoć obratilo između 350 i 400 migranata.

Svima smo izišli u susret, u skladu s našim mogućnostima. Merhamet ima dovoljno kapaciteta da logistički podrži i veći broj migranata. Ukoliko se broj migranata u našoj zemlji bude znatno povećavao, obratit ćemo se nadležnim institucijama za sufinansiranje u pripremi toplih obroka za migrante i nabavku sredstava za higijenu, – najavljeno je iz Merhameta.

Inače, Merhamet je u stalnom kontaktu sa predstavnicima Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice. Uposlenici Merhameta, shodno sugestijama Ministarstva sigurnosti BiH, odnosno Službe za za poslove sa strancima BiH, migrante usmeravaju kod nadležnih institucija za registraciju kako bi mogli ostvariti svoja prava.

Služba za poslove sa strancima BiH upozorava da su građani i nevladine organizacije dužni njima ili najbližoj policijskoj upravi prijaviti ukoliko uoče migrante.