KAP ZDK: Za privatizaciju preostala 4 komercijalna, 22 javna komunalna preduzeća i 5 veterinarskih stanica

Prema stanju registra preduzeća za privatizaciju, na području Zeničko-dobojskog kantona preostalo je još da se privatizacije 5 veterinarskih stanica, 22 javna komunalna preduzeća i 4 takozvana komercijalna preduzeća.

Radi se o preduzećima Nova Trgovina-Žepče, (99 posto državnog kapitala), Natron-Maglaj, (67%), RMK Promet Zenica (60%) i ŽGP Zenica,(29,15%), – podsjeća Ahmet Begagić, direktor Agencije za privatizaciju ZDK.

Prema Nacrtu programa rada ove Agencije za 2018. godinu očekuje se donošenje Odluke kojom se tretiraju metodi, načini i rokovi kao i nadležne Agencije za privatizaciju komunalnih preduzeća i veterinarskih stanica, pošto su one tretirane u članu 3. Zakona o privatizaciji po posebnim uslovima.

Finansijskim planom Agencije za privatizaciju ZDK, u 2018. godini računa se sa 540.000 prihoda, što je za 10 posto manje nego izvršenje za prošlu godinu, dok su rashodi oko 350.000 maraka i za 20 posto su manji u odnosu na prošlu godinu.

Razlika je namijenjena za pokriće gubitaka iz prethodnih godina. (Š.B.)