FOTO: Saradnja univerziteta u Zenici i Istanbulu

Rektor Univerziteta u Ankari prof.dr. Erkan İbiş i rektor Univerziteta u Zenici prof.dr. Damir Kukić u srijedu, 07.02.2018. godine  potpisali su Protokol o saradnji.

Ovim Protokolom uspostavlja se saradnja između univerziteta u smislu razmjene studenata, nastavnog i administrativnog osoblja, zajedničkih istraživačkih projekata, razmjene akademskih materijala i informacija, kao i zajedničke organizacije stručnih seminara i konferencija.

Prof.dr. Erkan İbiş, rektor Univerziteta u Ankari razgovarao je sa delegacijom delegacijom Univerziteta u Zenici koju su činili prof.dr. Damir Kukić, rektor Univerziteta u Zenici, prof.dr. Halil Mehtić, dekan Islamskog pedagoškog fakutleta Univerziteta u Zenici, prof.dr. Edina Solak, šef Odsjeka za turski jezik i književnost Filozofskog fakulteta Univerziteta u Zenici, prof.dr. Izet Pehlić i prof.dr. Safvet Halilović.

Ovom prilikom iskazana je želja za saradnjom putem Erasmus programa  razmjene studenata i nastavnika posebno u oblasti medicinskih nauka i oblasti turskog jezika i književnosti.

Također, organiziran je i sastanak u TIKI sa potpredsjednikom prof.dr. Birol Çetinom i tom prilikom je utvrđen model pružanja finansijske pomoći Univerzitetu u Zenici za rekonstrukciju dijela infrastrukture.