Agencija ZEDA instalisala softver za energetski menadžment u šest općina na Kosovu

Nakon studijske posjete kosovskih i albanskih predstavnika ministarstava, agencija, općinskih udruženja, općina i drugih institucija odgovornih za energetiku, energetsku efikasnost i zaštitu klime našoj zemlji, a u cilju razmjene znanja s BiH, učesnici studijske posjete iskazali su interes, zahvaljujući primjerima dobre prakse koji su im predstavljeni, da potpišu ugovor s Agencijom ZEDA o pružanju usluga obuke i instalisanja ENMA Soft-a-softvera za energetski menadžment, za nekoliko kosovskih općina.

Tokom posjete BiH dogovoreno je da ZEDA, ENMA softver prenese na korištenje na Kosovo i Albaniju kao i da organizuje obuku o upotrebi softvera. Ova posjeta upriličena je u okviru GIZ regionalnog fonda za jugoistočnu Evropu – energetska efikasnost (ORF-EE), u saradnji s bilateralnim projektima GIZ-a-Promocija energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini i Projekat energetske efikasnosti na Kosovu.

S tim u vezi, u razdoblju od 22. do 26. januara 2018. godine, predstavnici Agencije ZEDA posjetili su Kosovo. ZEDA je već ranije potpisala ugovor za GIZ KOSOVO o pružanju usluga obuke i instalisanja softvera za 6 općina na Kosovu te za predstavnike ministarstava, agencija, općinskih udruženja, općina i drugih institucija odgovornih za energetiku, energetsku efikasnost i zaštitu klime na Kosovu i Albaniji.

Projekat je počeo u oktobru 2017. godine kada je počela modifikacija ENMA software-a, odnosno prilagođavanje software-a za Kosovo. Ovaj projekat će trajati ukupno 6 mjeseci i njegov završetak se očekuje krajem marta 2018. godine.

Ovom posjetom predstavnici Agencije ZEDA su instalirani software za energetski menadžment ENMA Soft te izvršili praktičnu obuku za korištenje ENMA Soft programa.

Na ovaj način, 6 općina s Kosova (Priština, Glogovc, Podujevo, Mitrovica, Prizren i Đakovica) koje su pilot općine u projektu, je zajedno s 5 ministarstava, 2 preduzeća i jednom NVO dobilo alat kojim će olakšati JLS upravljanje energijom odnosno prikupljanje, kontrolu i prijedlog mjera za uštedu energije.

Treba napomenuti da je na trening obuci praktična primjena softvera ENMA SOFT za energetski menadžment prisustvovalo 40 učesnika.

Sljedeća posjeta planirana je u februaru ili početkom marta mjeseca kada će uposlenici Agencije ZEDA obučiti i kosovsku agenciju za energetsku efikasnost koja će postati sistem provider na Kosovu kao što je ZEDA u FBiH. To praktično znači da će kosovska Agencija samostalno moći izvršiti instalaciju i obuku nad softwareom u drugim općinama.

Agencija ZEDA