Zeda: Poziv za učešće u poslovnim susretima na “Meet4Business MEGRA 2018” u Sloveniji

Mariborska razvojna agencija organizuje međunarodne susrete “Meet4Business MEGRA 2018” na Pomurskom sajmu u Gornjoj Radgoni, Slovenija u okviru Međunarodnog sajma za građevinarstvo, energetiku, komunalne usluge i trgovinu Megra 2018.

Agencija ZEDA kao koorganizator učestvuje na međunarodnim susretima MEGRA 2018, Slovenija, Meet4Business – Nove poslovne mogućnosti u građevinarstvu, energetici, komunalnim uslugama i trgovini.

Međunarodni susreti na sajmu Megra će ponuditi poslovne, stručne i tehničke odgovore na izazove infrastrukturnih projekata, kao što su izgradnja željezničkih veza, autoputeva i elektronske cestarine. Kvalitet građevina će se poboljšati ponudom energije i uobičajenim renoviranjima građevine. Ovim se nudi mogućnost povezivanja snabdjevača najnovijih građevinskih mašina, materijala, alata i usluga što će doprinijeti efikasnijoj realizaciji opštinskih /gradskih i zelenih infrastrukturnih projekata.

Sajam građevinskih, energetskih, komunalnih usluga i zanata postao je centralni državni i najvažniji sajam ove vrste u susjednom regionu. Sa pridruženim sajmom održivih tehnologija u 2016. godini na površini od 10.000 m2 predstavljeno je 150 izlagača iz 5 zemalja na 10.000 ciljanih posetilaca.

Cilj događaja je uspostavljanje poslovne i tehnološke saradnje ponudom unaprijed dogovorenih

20-minutnih sastanaka. Osnova za sastanke je onlajn katalog koji sadrži profile kompetencija svakog učesnika.

Tematski fokus:

• građevinarstvo

• energetika

• općinske/gradske usluge

• trgovina

Agenda 4. April 2018:

• 9.30 sati Dolazak i registracija učesnika

• 9.55 sati. Govor dobrodoslice organizatora

• 10.00 – 16.00 Bilateralni poslovni susreti

Rokovi:

• 26. mart 2018: Online registracija (unesite svoj profil saradnje)

• 30. mart 2018: Izaberite zanimljive profile i rezervišite svoj sastanak b2b

• 4. april 2018. godine: “Meet4Business Poslovni susreti MEGRA 2018”

Sve informacije o poslovnim susretima, uključujući registraciju, on-line dogovaranje sastanaka, dostupne su na zvaničnoj web stranici događaja:

http://meet4businessmegra2018.talkb2b.net/

Učešće na poslovnim susretima je besplatno.

NAPOMENA: Ukoliko se firma registruje a ne dođe na susrete snosi troškove od: 50 EUR

Za eventualna pitanja, pomoć pri registraciji, kontakt osoba u Zeničkoj razvojnoj agenciji ZEDA je Alma Bečirović (e-mail: alma@zeda.ba); Telefon: +387 32 445 830