SDP ZDK: Predloženi budžet je u službi izbora, sjednica Skupštine prekinuta i zbog zahtjeva za ukidanjem ‘bijelog hljeba’

Tokom današnje pres konferencije Odbora SDP-ea ZDK iznesen je stav poslanika ove partije u kantonalnoj Skupštini o usvojenom Nacrtu ovogodišnjeg budžeta ZDK, kao i o Prijedlogu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti ovog kantona, prije čijeg razmatranja je posljednje skupštinsko zasijedanje u Zenici i prekinuto.

– Nacrt budžeta ZDK za 2018. godinu klasični je izborni budžet, – kaže Munib Husejngić, šef Kluba SDP-ovih poslanika u kantonalnoj Skupštini, navodeći da Nacrt predviđa svojevrsno proširenje biračkog tijela kroz planirani prijem 541 uposlenika  samo u ovoj godini, predviđa nastavak kreditnog zaduženja od novih 12 miliona maraka, zatim znatno povećanje sredstava za sanaciju i rekonstrukciju puteva, kao i povećanje davanja prema raznim kategorijama, udruženjima i fizičkim licima.

Komentarišući Prijedlog Zakona o plaćama i naknadma u organima vlasti ZDK, Kantonalni odbor SDP-a smatra da Vlada ZDK, utvrđujući ovaj Prijedlog, nije uvažila veliki broj primjedbi iz javne rasprave, kao i nijedan od 40 uloženih amandmana, zbog čega i jeste prekinuto skupštinsko zasijedanje.

Inače, SDP u svojih 9 amandamana predlaže ukidanje prava poslanicima na profesionalizaciju, na bijeli hljeb po završetku mandata, te na naknade za rad u komisijama, a za uposlenike, kojima će ovim Zakonom doći do smanjenja plaće, traži obračun i isplatu nadonade do nivoa njihove trenutne plaće. (V.J.)