Uprava ArcelorMittala u susretu sa zeničkom policijom: Zajednički raditi na podizanju nivoa bezbjednosti i zaštite u kompaniji

U kompaniji ArcelorMittal Zenica je 18. januara 2018. održan radno-konsultativni sastanak predstavnika menadženta kompanije ArcelorMittal Zenica, MUP-a Zeničko-dobojskog kantona i Policijske uprave Zenica.

Generalni direktor Kompanije, Biju Nair i njegovi saradnici su se sastali sa načelnikom Policijske uprave Zenica, Arminom Gazićem, komandirom Policijske stanice Centar Zenica, Esadom Mujićem i načelnikom Kriminalističke policije Zenica, Adnanom Duranovićem.

Nakon niza informativnih sastanaka menadžmenta ArcelorMittal Zenica i predstavnika navedenih institucija, na prijedlog i uz podršku policijskog komesara MUP-a ZDK, Samira Šuta, održan je  radno-konsultativni sastanak sa ciljem usaglašavanja smijernica za budući zajednički rad podizanja nivoa bezbijednosti i zaštite u kompaniji ArcelorMittal Zenica.

Ova saradnja treba dovesti do obezbjeđivanja što bolje sigurnosne situacije i sprečavanja bilo kakvih napada, otuđenja i remećenja proizvodnog procesa ArcelorMittala Zenica, saopšteno je iz ove kompanije.