Zbog akciza pod lupom inspektora i plin za domaćinstva

Zbog novog zakona o akcizama, od 1. februara auto-plin poskupljuje za oko 0.45 KM. Vozačima koji su zbog uštede na motore ugradili plinski pogon od sada će se naplaćivati dvije putarine po 0.20 KM, a ostaju oslobođeni akcize za budžetsku potrošnju.

Ipak, cijene skaču za 50 posto, pa se inspektori plaše malverzacija. Na plin za kućnu upotrebu se ne plaća putarina, pa će krajnji korisnici biti pod posebnim nadzorom, prenosi ATV.

Na tržištu plina okrene se oko 180 miliona KM, pa sad kada se uvode akcize mnogi strahuju od milionskih poreskih utaja, – izjavio je ATV-u narodni zastupnik Vojin Mitrović, koji se i sam bavi tim poslom. Kaže da se i dalje na pumpama plin sipa u boce i da uvoznici tu imaju dosta prostora za malverzacije.

Uvoznici to prikažu kao da je to prodato za domaćinstvo, da ovi ovamo to na neki način sakriju. No sve se može iskontrolisati, kao i white špirit, kerozin i slično, – dodao je.

White špirit i druga bazna ulja koja se koriste za pravljenje lažnog goriva takođe će biti pod posebnim nadzorom, kažu u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, jer rast poreza podstiče crno tržište.

U Upravi za indirektno oporezivanje BiH navode će sprovoditi detaljne kontrole, te da već pripremaju propise kako bi se izbjegla mogućnost malverzacija.

Nakon što 1. februara na snagu stupe Izmjene i dopune Zakona o akcizama u BiH, auto-gas će poskupiti za oko 0,30 KM. Ovim izmjenama zakona uvedena je putarina na auto-gas i to 0,15 KM po kilogramu za puteve i 0,25 KM po kilogramu za autoputeve.

UIO: Uvoznici će potpisivati izjavu u kojoj će navoditi namjenu gasa

U UIO za Capital su rekli će naredne sedmice pipremiti izmjenu uputstva o popunjavanju carinske deklaracije i to tako što će biti pripremljena posebna izjava, koja će biti sastavni dio carinske dokumentacije prilikom uvoza gasa u BiH. U toj izjavi koju će popunjavati i ovjeravati uvoznici gasa u BiH će biti deklarisana konačna namjena gasa koji se uvozi u BiH.

– Za gas koji se uvozi za potrebe u domaćinstvu kroz uvozni carinski postupak se neće plaćati putarina, dok se za sav ostali gas koji je namijenjen kao pogonsko gorivo plaća putarina prilikom uvoznog carinjenja. Za uvoznike koji gas budu uvozili za dalju prodaju u BiH i koji ne znaju konačnu svrhu prodaje gasa u carinskom postupku će biti naplaćena putarina u skladu sa izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, – rekao je načelnik Odjeljenja za komunikacije u UIO Ratko Kovačević.

Резултат слика за uio bihOn je dodao da će po isteku tri mjeseca od početka primjene ovih izmjena zakona UIO uraditi posebnu analizu kako bi se vidjelo da li je bilo malverzacija i koje će mjere biti preduzete.

– Analiza će biti urađena na bazi količina uvoza gasa u BiH, broja automobila koji koriste gas kao pogonsko gorivo, razmijenjenih podataka sa entitetskim ministarstvima trgovine, te do tada izvršenim kontrolama na terenu. Na osnovu tako urađene analize doći ćemo do zaključaka o eventualnim sljedećim koracima koji će se trebati preduzeti, – naglasio je Kovačević.

U UIO su rekli da će svi poreski obveznici koji se bave prometom nafte i naftnih derivata i gasa zadnjeg dana januara morati izvršti popis zaliha ovih proizvoda te da će u popisnim listama koje će UIO pripremiti morati ispuniti stanje svih pogonskih goriva na koje će obračunati akcize i putarine u skladu sa novim izmjenama i dopunama Zakona o akcizama.

– U cilju izbjegavanja bilo kakvih neregularnosti UIO će zatražiti od nadležnih entitetskih Ministarstva trgovine podatke o količinama i stanju zaliha nafte i naftnih derivata kod poreskih obveznika koji se bave prodajom ove vrste robe u BiH, kako bi te podatke mogli uporediti sa podacima dostavljenim od strane svakog obveznika u popisnim listama. Po ovom osnovu biće izvršene i kontrole na terenu u svakom slučaju gdje se primjete bilo kakva odstupanja, kao i nasumične kontrole na sam dan popisa, – rekli su u UIO.

Prema podacima UIO u BiH je u prošloj godini uvezeno gasa i ostalih gasovitih ugljovodonika u vrijednosti od 183,4 miliona KM.