Šišić: Milion KM Kantonalnoj bolnici zahvaljujući zeničkim parlamentarcima

Zadovoljstvo mi je što vas mogu upoznati sa velikom političkom pobjedom koju su izvojevali zenički parlamentarci na federalnom nivou. Nakon mnogo godina Kantonalna bolnica Zenica i Bolnica Tešanj dobile su značajna sredstva sa federalnog nivoa kao rezultat uporne borbe naših parlamentaraca, saopštio je u današnjem saopštenju za javnost, zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, dr Ibrahim Šišić.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na 98. sjednici donijela Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima-transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine (broj: 29/17/19.4.2017.) Navedenom odlukom izvršena je raspodjela sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2017. godinu u iznosu od 9.000.000. KM. Raspodjela ovih sredstava je izvršena prema zdravstvenim ustanovama, i to po tri miliona KM: Klinički centar Univerziteta Sarajevo, Sveučilišna klinička bolnica Mostar i Univerzitetski Klinicki cenatar Tuzla. Raspodjela sredstava namijenjenih sanaciji stanja u zdravstvenim ustanovama je u javnosti izazvala podršku, međutim proizvela je i određena nezadovoljstva kod većine Kantonalnih zdravstvenih institucija koje imaju probleme sa održavanjem likvidnosti a time i probleme u funkcionisanju osnovnih zdravstvenih usluga građanima na njihovom području.

U vezi sa tim, gospodin Almedin Aliefendic, prof. dr. Belma Pojskić i dr. Šišić Ibrahim su u Parlamentu Federacije BiH izvršili šire konsultacije te duže vrijeme predlagali inicijative i amandmane Vladi Federacije BiH da osigura dodatna sredstva za podršku ostalim kantonima odnosno kantonalnim bolnicama. Konačno, nakon dužeg vremena ova inicijativa je ugledala svjetlo dana. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine je zaključkom zadužio Vladu Federacije da osigura dodatna sredstva za podršku ostalim kantonima u iznosu od 3 miliona KM a prema predloženim kretirijima. S tim u vezi donesena je odluka Vlade Federacije kojim se sredstva namijenjenja Javnim zdravstvenim ustanovama u Federaciji, raspodjeljuju na osnovu omjera visine ukupnih godišnjih prihoda koje su bolnice ostvarile u trogodišnjem periodu 2013.-2015. godina.

Odlukom Vlade Federacije BiH, za Zeničko-Dobojski kanton dodijeljeno je cca 1.100.000 KM, i to cca 1.000.000 KM prema Kantonalnoj bolnici Zenici i cca 150.000 KM Bolnici Tešanj.

Uvjereni smo da će odobrena sredstva poslužiti za izmirivanje dospjelih obaveza, za nabavku lijekova i drugog materijala, te servisiranje i obnavljanje medicinske opreme neophodne za osiguranje kontinuiteta u pružanju kvalitetnih zdravstvenih usluga u Kantonalnoj bolnici Zenica i Bolnici Tešanj!

Za realizaciju ove odluke Vlada Federacije je zadužila određene institucije i nadležno Federalno ministarstvo zdravstva.

Zastupnik u Predstavnickom domu Parlamenta Federacije BiH, dr Ibrahim Šišić