Djeca iz Obdaništa Sindibad, primjer uspješnog učenja znakovnog jezika

Juče, 28. 12., u zeničkom obdaništu Sindibad podijeljene su diplome o uspješno završenom kursu znakovnog jezika.

Naime, radi se o aktivnosti Federalnog saveza gluhih i nagluhih BiH i obdaništa Sindibad na edukaciji mališana koji su u ovom obdaništu.

Kroz tri mjeseca koliko je trajao ovaj kurs uz tumača znakovnog jezika, Branku Jurić, djeca su uspjela i ovom vještinom komunikacije prenijeti informaciju čak i naučiti nekoliko dječijih pjesmica na znakovnom jeziku.

Sekretar Federalnog saveza gluhih i nagluhih nam je rekao: „Ovo je jedinstven projekat u BiH. Nikada do sada nismo imali kurs znakovnog jezika za ovako malu populaciju. Branka je uspjela i danas na ovoj dodjeli diploma vidio sam da su djeca ovladala ovom vještinom komunikacije. U budućem periodu ćemo nastaviti ovim putem jer je ovaj eksperiment dao odlične rezultate“.

Šefika Softić nam je rekla: – „Djeca su oduševljena što su se upoznali sa Brankom i vještinom komunikacije znakovnim jezikom. Namjera ovog obdaništa je bila da djeci damo znanje o statusu invalidnih osoboa, tj. u ovom slučaju gluhih osoba. Djeca i roditelji su oduševljeni.“

Goran Jerkić