Potpisan ugovor o sufinansiranju Projekta “Obnova i sanacija crkvenog dvorišta župe sv. Josipa u Zenici”

Gradonačelnik Fuad Kasumović jučer je s federalnim ministrom prostornog uređenja Josipom Martićem potpisao ugovor o sufinansiranju projekta “Obnova i sanacija crkvenog dvorišta žipe sv. Josipa u Zenici”.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja učestvovat će u sufinansiranju Projekta “Obnova i sanacija crkvenog dvorišta žipe sv. Josipa u Zenici” sa sredstvima u iznosu od 25.027,94 KM.

Shodno odredbama ugovora Grad Zenica se obavezao da za radove na Projektu sprovede proceduru izbora najpovoljnijeg ponuđača u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama. (zenica.ba)