ZDK: Od nove godine uvođenje premije u zdravstvu

Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona najavljuje od nove godine uvođenje premije-markice u sistem zdravstva i to na dobrovoljnoj bazi.

Direktorica Zavoda, Mirzeta Subašić je istakla da svi zainteresovani dobijaju konkretne benefite, jer neće morati plaćati participaciju.

Krajnji cilj je kvalitetnija zdravstvena zaštita i više sredstava u budžet Zavoda. Prihod od participacije inače je posljednjih godina bio u padu, a primanje uplata za premije počinje iza novogodišnjih praznika.

Direktorica Subašić je ukazala da je okončan i postupak javne nabavke aplikativnog softvera za e-recept, pri čemu su ostvarene značajne uštede od oko 800 hiljada maraka.

Izrazila je zadovoljstvo davanjem saglasnosti Skupštine ZDK na rebalans finansijskog plana Zavoda za 2017. godinu (167.419.000) i finansijskog plana za narednu, 2018. godinu (173.959.000). To znači stabilnost zdravstvenog sektora u ZDK,cijene u menadžmentu Zavoda.

Višak sredstava po rebalansu, Zavod će usmjeriti zdravstvenim ustanovama sklapajući anekse ugovora koji inače ističu. (Š.B.)