Smanjena proizvodnja kukuruza, duhana, krompira, jabuka, šljiva…

U 2017. godini u FBiH ostvarena je proizvodnja kukuruza-zrna od 157.385 tona, što je manje za 35,4 posto u odnosu na 2016. godinu.

U proizvodnji industrijskog bilja, kod soje je zabilježeno smanjenje proizvodnje za 42,9 posto, a kod proizvodnje duhana smanjenje za 21,8 posto u odnosu na 2016.

Prozvodnja krompira iznosi 177.233 tona i manja je za 22,3 posto, a proizvodnja graha-zrna manja je za 28,3 posto u poređenju sa proizvodnjom u prošloj godini.

U proizvodnji stočnog krmnog bilja zabilježeno je smanjenje kod proizvodnje djeteline za 18,1 posto, zatim lucerke/lucerne za 16,6, kukuruza za krmu za 35,8 i travno-djetelinskih smjesa za 26,1 posto u poređenju sa 2016, pokazuju podaci Federalnog zavoda za statistiku.

Kod voća, ostvarena proizvodnja jabuka manja je za 29 posto i šljive za 36,8 posto u odnosu na godinu prije. Ukupna proizvodnja grožđa također je manja i to za 25,5 posto u odnosu na 2016.

Izvor: BiznisInfo