Inicijative Udruženja poslodavaca Grada Zenice

Rješavanje problematike vezane za KGZ, KN i taksu na firmu čeka jedinstven stav političkih stranaka – Ulica Muhameda Seida Serdarevića će se otvoriti za saobraćaj motornih vozila – Grad Zenica otvara poseban šalter za privrednike – Grad, ZEDA i UDRUŽENJE POSLODAVACA ZENICA formiraju tim za definisanje kriterija i djelatnosti za sufinansiranje dijela kamata kreditnih sredstava privrednicima – Prihvaćen zahtjev UDRUŽENJA POSLODAVACA ZENICA za obročno plaćanje finansijskih obaveza privrednika prema Gradu – UDRUŽENJE POSLODAVACA ZENICA obezbjeđuje paketiće za djecu iz „Doma za nezbrinutu djecu“, djecu s posebnim potrebama i djecu romske pripadnosti, Agencija ZEDA, Služba za društvene djelatnosti i BNP Zenica zaduženi za organizaciju ceremonije dodjele paketića.

Udruženje poslodavaca Zenica, svojim angažmanom u Privrednom savjetu Grada Zenice, doprinijelo je brojnim pozitivnim promjenama i unaprjeđenju privrednog ambijenta u Zenici, saopšteno je iz ovog udruženja.

Članovi Udruženja poslodavaca Zenica, putem svog Privrednog savjeta, kanališe inicijative, stvarne potrebe, ideje i zahtjeve zeničkih privrednika. Na ovaj način, jača se javno-privatni dijalog i poboljšava saradnja Gradske uprave s privrednicima. Brojne inicijative UPZ koje donose pozitivne promjene, olakšice i veći sluh Gradske uprave za privrednike, te poboljšanje saradnje i jačanje javno-privatnog dijaloga, usvojene su u utorak 19. decembra 2017. godine na devetoj sjednici Privrednog savjeta Grada Zenice. Ovaj sastanak rezultirao je brojnim povoljnim promjenama za građane i privrednike Zenice, koje Udruženje poslodavaca navodi u saopštenju koje je uputilo danas medijima.

Prva tačka dnevnog reda odnosila se na Problematiku vezanu za KGZ, KN  i taksu na firmu koje plaćaju zenički poslodavci.

Zaključeno je da će se u ime Udruženja poslodavaca Zenica i u ime Gradske uprave imenovati po dva predstavnika koji će činiti komisiju koja treba pripremiti materijale za sastanak koji će se održati sa predstavnicima klubova  Gradskog vijeća Zenica. Cilj je da se postigne jedinstveni stav svih političkih staranaka u rješavanju problematike vezane
za KGZ,KN i taksu na firmu.

Druga tačka Dnevnog reda Devete sjednice Privrednog savjeta Grada Zenice bila je  inicijativa za otvaranje ulica u strogom centru Grada Zenica za saobraćaj motornih vozila: ulice Alije Izetbegovića (od Kamenitog mosta do kružnog toka na Trgu Alije Izetbegovića) i ulice Muhameda Seida Serdarevića (cijelom dužinom) za saobraćaj motornih vozila. Ulica Muhameda Seida Serdarevića će se otvoriti za saobraćaj motornih vozila. Planirano je da ulica bude jednosmjerna i da se u dijelu preko puta Muzeja s desne strane ulice urade parking mjesta. Otvaranje ulice Alije Izetbegovića u ovom trenutku ne može biti realizovano.

Treba napomenuti i da će u predstojećem periodu biti objavljen međunarodni arhitektonski konkurs za kompletnu lokaciju koji će definisati i saobraćajno rješenje. Prihvaćen je  prijedlog Gradonačelnika  da se  s idejom otvaranja ove  ulice  sačeka  do okončanja odnosano izbora najboljeg idejnog, arhitektonskog rješenja.

Treća tačka dnevnog reda bila je inicijativa za rješavanje predugog čekanja poslodavaca prilikom ovjere dokumentacije u Šalter sali Grada.

Prihvaćen je zahtjev Udruženja poslodavaca Zenica da se za poslodavce otvori poseban šalter. Gradska uprava  je pristupila  rekonstrukciji dijela Šalter sale te je  otvoren Šalter za
privrednike. Na ovom šalteru je omogućena elektronska ovjera dokumenata. Privrednici će moći, putem interneta podnositi prijave za ovjeru dokumentacije, dobit će tačan termin kada će moći ovjeriti dokumente kako bi se izbjeglo bilo kakvo čekanje.

Četvrta tačka dnevnog reda odnosila se na subvencioniranje kamata za kredite za privrednike. Predstavnik BBI banke  predstavio je model sufinansiranja dijela  kamata
po kreditima koje koriste mala i srednja preduzeća kao i obrtnici. Ovaj model je uspješno implementiran u nekoliko Kantona i općina. Radi se o modelu po kojem Grad može subvencionirati dio kamata privrednicima i obrtnicima.

Gradska uprava i Udruženje poslodavaca, jednoglasno su podržali prezentovani model.

Važno je istaći da je u budžetu za 2018. godinu planirano 550.000 KM za poticaje privredi. S tim u vezi, dogovoreno je da se napravi tim od predstavnika Grada, Agencije ZEDA i  Udruženja poslodavaca Zenica koji će zajedno definisati kriterije i djelatnosti koje će biti predmet poticaja, kao i definisati iznos sredstava koji će biti usmjeren u sufinansiranje dijela kamata po odobrenim  kreditnim sredstvima privrednim subjektima.

Kako su predstavnici Udruženja poslodavaca Zenica, Agencije ZEDA, REZ agencije, Tešanjske razvojne agencije – TRA i  Obrtničke komore već imali sastanak sa Ministrom privrede i  poduzetništva  ZE- DO kantona na istu temu, na kojem je Ministar dao podršku ovakvoj vrsti poticaja, dogovoreno je da se obave razgovori sa Ministrom i da se provjeri  da li i Ministarstvo privrede i poduzetništva ZE- DO kanton namjerava ovu  vrstu  poticaja uvrstiti u 2018. godinu.

Peta tačka bila je inicijativa za uvođenje elektronskog praćenja statusa predmeta -Urbanistička saglasnost i građevinska dozvola. Zaključeno je da Gradska uprava u ovom trenutku nije tehnički opremljena za uvođenje usluge elektronskog praćenja statusa predmeta.

S obzirom da se na zvaničnoj internet stranici Grada nalazi Vodič za investitore u kojem su precizno definisani rokovi u kojima se mora izdati Urbanistička saglasnost, Građevinska dozvola kao i Upotrebna dozvola (s uključenim vremenom za dopune nepotpune dokumentacije), predstavnici UPZ su zahtijevali da se sa Službom za urbanizam na sljedeću sjednicu Privrednog savjeta dostavi pregled svih dostavljenih zahtjeva u 2017. godini s tačnim rokovima izdatih saglasnosti i dozvola. Cilj zahtjeva je da se utvrdi da li se poštuju rokovi navedeni u Vodiču za investitore.

Šesta tačka Dnevnog reda značila je donošenje Odluke kojom se definiše mogućnost obročnog plaćanja finansijskih obaveza prema Gradu, a koji proističu iz Građevinske dozvole (renta, UGZ itd.)

Zahtjev UPZ da se utvrde kriteriji i rokovi za plaćanje navedenih obaveza je prihvaćen. Također, dogovoreno je da UPZ  da prijedlog kriterija i rokova plaćanja.  Cilj ovog Zahtjeva je da budući investitori znaju unaprijed načine i rokove mogućeg obročnog plaćanja navedenih obaveza kao i da kriteriji i rokovi budu jednaki za sve investitore.

Sedma tačka ovog Sastanka bila je inicijativa Udruženja poslodavaca Zenica da poslodavci svojim prilozima obezbijede paketiće za djecu iz Doma za nezbrinutu djecu, djecu sa
potrebnim potrebama kao i djecu romske  populacije.

Agencija ZEDA, Služba za društvene djelatnosti i BNP Zenica zaduženi su da osmisle ceremoniju  podjele paketića za djecu, a UPZ će nabaviti paketiće.

Deveta sjednica Privrednog savjeta rezultirala je brojnim pozitivnim promjenama, prijedlozima i zaključcima, saopšteno je iz Udruženja poslodavaca Grada Zenice.