Vlada ZDK: Podrška za registrovane farme muznih krava

Na prijedlog Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Vlada Zeničko-dobojskog kantona iz Budžeta za 2017. godinu odobrila je za registrovane farme muznih grla iznos od 337.200,00 KM.

Programom utroška sredstava za poticaje u poljoprivredi za 2017. godinu planirana je podrška za  proizvođače registrovanih farmi muznih grla sa maksimalnim iznosom do 12.000 KM. Nakon sublimiranja ukupnog broja prispjelih zahtjeva, te cijeneći činjenicu da broj registrovanih farmi u poljoprivredi raste, proizvođači su podržani sa minimalno 300 KM po jednom muznom grlu, navodi Vlada ZDK.

Uslove za ostvarivanje prava ispunila su 83 proizvođača, koji su podnijeli  zahtjev za podršku na Javni poziv za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2017. godinu.

Da bi proizvođač ostvario ovu podršku od posebnog značaja je da posluje u okviru regitstrovane djelatnosti, da u vrijeme podnošenja zahtjeva ima najmanje 7 muznih grla starijih od 24 mjeseca, da su grla pod veterinarskim nadzorom, da su obilježena i da posjeduju validnu dokumentaciju da nema poreskih dugovanja, saopšteno je iz Vlade.