Skupština ZDK usvojila Program rada za 2018.

Skupština Zeničko dobojskog kantona je na današnjoj sjednici prihvatila Nacrt federalnog Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, radi utvrđivanja mišljenja. Usvojen je i Prijedlog Programa rada Skupštine, te Nacrt Programa rada Vlade Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu.

Bez veće rasprave podržan je Nacrt programa rada Vlade ZDK za narednu godinu, kao i Prijedlog Programa rada Skupštine. Osim izmjene zakonskih rješenja te donošenja novih, u narednoj godini, prema riječima predsjedavajućeg Skupštine, Jasmina Duvnjaka, programom rada planirano je razmatranje dvije bitne informacije, o borbi protiv korupcije, te o aktivnostima u vezi evropskih integracija i obavezama ZDK.

Data je saglasnost na Finansijski plan Službe za zapošljavanje Zeničko-dobojskog kantona za 2018. godinu. Direktor Službe, Anto Pešić, ukazuje da je budžet Službe za narednu godinu nešto više od 21 miliona KM.

Izostala je podrška Inicijativi Hašima Mujanovića, bivšeg poslanika,za smanjenje broja ministarstava u Vladi Kantona. S druge strane, usvojena je Informacija o stanju u oblasti zapošljavanja na području Zeničko-dobojskog kantona. Prema riječima resornog ministra, bilježe se pozitivni trendovi.

Prihvaćena je i Informacija o stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća sa mjerama za organizovanje, razvoj i jačanje civilne zaštite u Kantonu, kao i Informacija o zdravstvenom stanju stanovništva i organizaciji zdravstva na području Kantona u 2016. godini. (Š.B.)