Oko 200 lijekova čeka na registraciju u Agenciji za lijekove BiH

Dvije stotine lijekova od kojih je oko 20 za oboljele od najtežih oblika karcinoma, kakvih je u Bosni i Hercegovini sve više posebno u urbanim sredinama, čeka na registraciju jer Odbor za lijekove pri Agenciji za lijekove i medicinska sredstava BiH nije zasjedalo od maja.

Na ovo je danas u Sarajevu upozorila zastupnica SDA u Zastupničkom domu Parlamenta BiH Nermina Kapetanović, pozivajući da se utvrdi odgovornost za tu situaciju. Iscrpila je kaže sve svoje zastupničke mogućnosti da dobije odgovor na ovo pitanje međutim, tokom istraživanja saznala je, kako kaže, pet različitih istina.

Ne kriveći članove ovog odbora kojima je mandat istekao u maju ove godine, pozvala je rukovodstvo Agencije da utvrdi činjenično stanje te obrazloži razloge nezasjedanja povjerenstva.

– Ovdje govorim kao građanka, žena, majka, kao parlamentarka, ali prije svega kao doktorica jer ljudski životi ne mogu čekati. Pred nama su praznici i pitanje kada će odbor zasjedati, a na lijekove čekaju oboljeli od najtežih oblika karcinoma, – naglasila je Kapetanović.

Pacijenti ne mogu biti tretirani, napominje dalje Kapetanović, jer nisu u mogućnosti sami sebi priuštiti ove lijekove, budući da neki od njih iznose između 14.000 i 20.000 KM na mjesečnom nivou.

– Ko će odgovarati za neliječenje i nemogućnost pristupa pacijenata ovoj grupi lijekova koje pacijenti nemaju pravo ilegalno uvoziti. Izgubiti jednog pacijenta zbog birokratije i nespremnosti suočavanja s problemom predstavlja grijeh i za to se mora odgovarati, – istakla je.

Kapetanović je upozorila i da ne postoje tačni podaci koliko pacijenata čeka na registraciju lijekova, ali nije mogla govoriti zašto ne postoje ti registri.

Na kraju je podvukla da je pitanje postavila i Vijeću ministara BiH i pozvala ih da kao krovna institucija reaguju u ovom slučaju u skladu sa svojim nadležnostima, posebno zbog činjenice da nakon što se izvrši registracija lijekova procedura će trajati još izvjesno vrijeme prije nego oni budu dostupni. (Fena)