Nova zakonska rješenja za strožiju kontrolu štetnog otpada

Jedan od zahtjeva iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju BiH i Evropske unije ispunjen je izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom koje su stupile na snagu u Federaciji BiH.

To znači da je pod kontrolu stavljen otpad, štetan po zdravlje ljudi i okoliš, i da su strožije uređene zakonske odredbe.

“Primjera radi, do sada su se plaćale naknade samo za zbrinjavanje ambalažnog i elektronskog otpada. Stupanjem na snagu izmjena i dopuna naknade se plaćaju i za druge vrste štetnog otpada, kao što je građevinski, medicinski, animalni otpad, zatim otpad koji sadrži azbest i PCB i otpad iz proizvodnje titandioksida”, izjavila je Feni federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo.

Naknade će, dodaje, biti uplaćivane na poseban račun u Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH, a ta sredstva će se investirati u unapređivanje sistema zbrinjavanje otpada.

Štetni otpad proizveden i uvezen u BiH pratit će se putem informatičkog sistema, te će postojati tačni podaci o “kretanjima“ otpada i načinu na koji je zbrinut.

Ostavljena je i mogućnost da otpad zbrinjavaju takozvani “operateri sistema“ dakle kompanije koje su zadužene za zbrinjavanje posebnih kategorija otpada.

“Novitet je da će njihovo djelovanje biti regulisano zakonom a ne samo pravilnikom Ministarstva. Zahvaljujući tome imat ćemo više kontrole nad njihovim radom”, istakla je Đapo.

Pojašnjava da “operatera sistema“ mogu osnovati isključivo pravne osobe koja obavljaju svoju poslovnu djelatnost stavljanjem u promet proizvoda koji postaju posebne kategorije otpada.

Proizvođač i uvoznik proizvoda je društveno i finansijski odgovoran za opterećenje okoliša koje mogu prouzrokovati proizvodi koje stavlja na tržište Federacije BiH, a koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada.

U posebne kategorije spadaju ambalažni otpad, otpadna vozila, ulja, baterije i akumulatori, otpadne gume, električni i elektronički otpad, medicinski otpad, zatim onaj koji sadrži azbest ili PCB, nastao u proizvodnje titandioksida, kao i onaj za koji nadležni federalni ministar donese provedbeni propis kojim će, uz ostalo, biti utvrđeni i uvjeti za dodjelu podsticajnih sredstava i njihova visina.

Izmjenama i dopunama su pooštrene kaznene odredbe, te se, ističe Đapo, novčane kazne za prekršitelje Zakona kreću od 2.000 do 100.000 KM za pravna lica i od 500 do 5.000 KM za fizička lica i obrtnike.

“Inače, Federalno ministarstvo okoliša i turizma uz koordinaciju s Ministarstvom za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske opredijeljeno je za uspostavu istog sistema upravljanja otpadom na području Bosne i Hercegovine u cilju usklađivanja i donošenja novih provedbenih propisa, otklanjanja mogućih posljedica po ekonomiju, zaštitu standarda i prava potrošača i bolja ulaganja u razvoj infrastrukture”, poručila je u izjavu za Fenu federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo povodom stupanja na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom. (Fena)