Agencija za sliv rijeke Save: Pola miliona za prevenciju šteta od poplava u ZDK

Prema Nacrtu Plana i Finansijskog plana Agencije za vodno područje rijeke Save za 2018. godinu, ukupno planirana sredstva za vodotoke prve kategorije, koje pokriva ova Agencija, iznose 4 miliona i 400.000 KM.

Od toga za preventivne radove odbrane od poplava na rijekama na prostoru ZDK namijenjeno je pola miliona maraka i to za nastavak treće faze uređenja korita rijeke Bosne na prostoru općine Visoko, zatim u gradskoj zoni u Zavidovićima, kao i Maglaju, te uređenje korita rijeke Usore u tešanjskoj općini.

– Što se tiče prostora grada Zenice, tu imamo prioritet nastavka radova na regulaciji korita rijeke Bosne, a sredstva za ove namjene vjerovatno ćemo novim odlukama i dopunama Plana izdvojiti iz suficita, kojeg od oko milion maraka očekujemo nakon februarskog svođenja ovogodišnjih prihoda i rashoda Agencije, – ističe Sejad Delić, direktor Agencije za vodno područje rijeke Save.