Vlast svih nivoa učestvuje u radu Parlametarnog foruma za EU integracije

Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, Jasmin Duvnjak, prisustvovao je 10. sastanku Parlamentarnog foruma za evropske integracije Bosne i Hercegovine koji je održan u Sarajevu i na kojem se razgovaralo o aktivnostima vezanim za Upitnik Evropske komisije i aktivnostima vezanim za članstvo Bosne i Hercegovine u energetskoj zajednici, te o potrebi jačanja nadzorne uloge parlamenata u procesu integriranja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.

Na sastanku se razgovaralo i o značaju realizacije Twinning light projekta koji uvodi organe vlasti svih nivoa u Bosni i Hercegovini u aktivnosti uspješne realizacije evropskih projekata u određenim djelatnostima. Uvažavajući napore svih nivoa vlasti u davanju kredibilnih odgovora na Upitnik Evropske komisije članovi Parlamentarnog foruma su pozvali sve odgovorne u ovom procesu da daju svoj doprinos da se pitanja koja nisu usaglašena najskorije dogovore da bi se ovaj posao uspješno okončao, saopšteno je iz Skupštine ZDK.