Sindikat policije o obračunu penzije, najavljen mogući štrajk

Sindikati policije u Federacije BiH nastavit će borbu za pravedniji obračun penzije u odnosu na rješenja iz novog zakonskog rješenja, saopćeno je nakon vanrednog sastanka predstavnika Sindikata policije kantonalnih MUP-ova, koji je održan u Zenici.

U Sindikatu policije insistiraju na amandmanu da se kod obračuna penzija u obzir uzima 5 najpovoljnijih godina. No, zakonsko rješenje prema usvojenom Nacrtu ovog dokumenta zanemaruje ovaj zahtjev. Stoga su definisani pravci dalje djelovanja, a o svemu će iznova biti govora na novom sastanku, u ponedjeljak u Sarajevu.

– Vladi ćemo najaviti protest svih policijskih službenika, kada se bude odlučivalo o prijedlogu penzionog zakona, – ukazao je na press konferenciji Dragan Škulj, predsjednik Saveza Sindikata policijskih službenika kantonalnih MUP-ova u FBiH.

U Sindikatu policije ukazuju da bi novim zakonskim rješenjima penzije policajaca bile manje za 100 do 150 maraka u odnosu na dosadašnji penzioni zakon.

Predsjednik Sindikata policije MUP-a ZDK, Almir Salkičević najavljuje da bi u slučaju usvajanja za njih nepovoljnog zakona, naredne godine bio organizovan i generalni štrajk. (Š.B.)