Najavljena vanredna sjednica Skupštine Zenicatransa, novi konkurs za direktora

Uprava Javnog preduzeća Zenicatrans-prevoz putnika zakazala je vanrednu sjednicu Skupštine za 27. decembar u prostorijama preduzeća.

Prikaz stanja kapitala sa prijedlogom mjera – promjena na kapitalu, tekuća problematika preduzeća, izvještaj o radu Odbora za reviziju, te konkursi za izbor direktora i članove Nadzornog odbora ovog preduzeća teme su za razmatranje, predviđene dnevnim redom sjednice.

Pravo učešća i odlučivanja na vanrednoj sjednici Skupštine Zenicatransa imaju dioničari, upisani u listu dioničara kod Registra vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine, 14 dana prije datuma održavanja vanredne sjednice Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

Ovoj sjednici mogu prisustvovati dioničari ili punomoćnici dioničara, koji su se prijavili Odboru za glasanje, najkasnije tri dana prije dana određenog za održavanje sjednice Skupštine. Punomoć za učešće u radu i odlučivanju vanredne sjednice Skupštine Društva daje se u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara – vlastodavca i punomoćnika, ovjerene u skladu sa propisima.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica sa pravom glasa imaju pravo u pisanoj formi predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka vanredne sjednice Skupštine, najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja u dnevnom listu, saopšteno je iz uprave Zenicatransa- prevoz putnika. (S.G.)