Asfaltirana Ulica Krč

Asfaltom u dužini oko 300 metara presvučena je Ulica Krč, prvi put u istoriji ovog naselja.

Prema ugovorima za sanaciju i rekonstrukciju ulica koje je 2. oktobra 2017. godine potpisao gradonačelnik Zenice, Fuad Kasumović, protekla dva mjeseca asfaltirani su putevi za Donju Vardu, Radinoviće, dionica Seoci – Gradina – Osredak, u Šerićima, u Starini, u Smajićima, betonirana je dionica puta za Vranoviće / Jasika, put u Jastrepcu, na Barama (Mošćanica), u zaseoku Starkuće (Kolići), naselje Kovačići (Babino). Izgrađen je potporni zid na putu Gradišće – Gluha Bukovica, sanirano klizište na putu Gračanica – Jezera, potporni zid u Danjoj Gračanici i mnogi drugi projekti, saopšteno je iz Gradske uprave.