Agencija Zeda pokreće novi ciklus edukacije iz SolidWorksa

Agencija Zeda počinje sa novim ciklusom edukacije iz SolidWorksa. Kurs počinje u utorak, 19. decembra i održavat će se dva puta sedmično (utorkom i četvrtkom).

Kurs je namijenjen svima koji su zainteresovani da nauče tehnike 3D modeliranja te da pri završetku budu u mogućnosti da modeliraju jednostavniji 3D model bez ičije pomoći.

Kroz navedeni kurs polaznici će biti upoznati s osnovama 3D modeliranja, čitanja radioničkih crteža i osnovnih dimenzija naznačenih na crtežu. Modelirajući tačno definisan sklop naveden u curriculi polaznici će se upoznati s načinom korištenja ravni, izrade skica i modela na osnovu izrađene skice.

Korištenjem različitih alata i funkcija polaznici će steći znanja koja se mogu koristiti pri izradi znatno kompleksnijih sklopova, povezivanja različitih dijelova sklopova i kreiranja veza između njih.

Ovaj kurs je dio aktivnosti međunarodnog projekta FORESDA koji implementira Agencija ZEDA zajedno sa 12 partnera i 7 pridruženih strateških partnera na području 9 podunavskih zemalja partnera: Austrija, Bosna i Hercegovina (ZEDA i PREDA), Bugarska, Mađarska, Njemačka, Rumunija, Slovenija, Srbija i Hrvatska. Implementacija Projekta je počela u januaru tekuće godine, a planirano trajanje Projekta je 30 mjeseci odnosno do 30.juna 2019. godine.

Cilj projekta FORESDA:

– transformisanje tradicionalnih sektora baziranih na šumarstvu/drvopreradi u inovativne moderne sektore te

– uvezivanje u nove lance vrijednosti sa drugim sektorima koristeći savremene informaciono-komunikacione tehnologije i potencijale kreativnih industrija u oblastima razvoja novih proizvoda, usluga i procesa.

Zahvaljujući podršci projekta MarketMakers, kojeg provodi konzorcij Helvetas Swiss Intercooperation i Kolektiv d.o.o. (Posao.ba), u mogućnosti smo da ponudimo 12 računara ICC-a s licenciranim SolidWorks softverom za polaznike kursa. Maksimalni broj polaznika je 20.

Agencija Zeda