Zakazana deložacija amputirca Nedžada Muharemovića

Za srijedu je najavljena nova deložacija ratnog vojnog invalida amputirca Nedžada Muharemovića. Naime, presudom Vrhovnog suda naloženo je da Muharemović mora iseliti iz stana kojeg je kupio i koji je uknjižen kao njegovo vlasništvo.

– Nakon prve i druge, stigla je i treća deložacija. Što se tiče trenutne sitacije, ja nemam adekvatno rješenje. Pošto imam dokumente da sam vlasnik stana, nemam namjeru izaći dok se ne nađe rješenje. Očekujem od grada i resornih ministarstava na kantonalnom i federalnom nivou da iznađu rješenje mog problema, – rekao je Muharemović.

– Boračka udruženja stoje iza Nedžada Muharemovića, – kaže predsjednik udruženja Zlatni ljiljani, Alija Redžić. – Mi nećemo dozvoliti ni po koju cijenu da se Nedžad iseli iz stana u kojem je vlasnik, jer on nije korisnik kako je Sud kazao. Mi nećemo dozvoliti iseljenje dok se ne nađe njemu rješenje, – kazao je Redžić.

– Moraju postojati najmanje tri osobe koje su napravile grešku u ovom procesu, – kaže predsjednica Udruženja šehida i poginulih boraca Zenica, Nihada Huseinagić. – Kako je stan kupljen i kako je uknjižen na njegovo ime!? Ovdje je neko pogriješio i imaju imena odgovornih. Nedžad i njegova porodica apsolutno ovdje nisu krivi, – dodala je Huseinagić.

V.d. pomoćnika gradonačelnika za boračko-invalidsku i socijalnu zaštitu, stambene poslove i društvene djelatnosti, Sumea Mujkanović, potcrtava da oni samo izvrašavaju presudu Vrhovnog suda.

– Mi pokušavamo iznaći rješenje i pomoći porodici Muharemović da se smjesti do konačnog rješenja. Nastojat ćemo u saradnji sa boračkim udruženjima, te resornim kantonalnim i federalnim ministarstvima iznaći sredstva da trajno riješimo ovaj problem. Obezbijedit ćemo 10.000 KM i nadamo se da će pomenuta ministarstva učestvovati da obezbijedimo sredstva da porodica Muharemović kupi stambenu jedinicu, – kazala je Mujkanović.

Deložacija porodice Muharemović zakazana je za srijedu. (N.G.)