Bosna i Hercegovina minama najzagađenija zemlja u Evropi

Povodom obilježavanja dvadesete godišnjice od potpisivanje Otavske konvencije – Konvencije o zabrani upotrebe, skladištenja, proizvodnje i transporta protivpješadijskih mina, (03.12.1997. – 03.12.2017.), Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCKBiH) u saradnji sa Centrom za uklanjanje mina u BiH (BHMAC) je organizovalo konferenciju za štampu sa ciljem predstavljanja rezultata u ispunjavanju obaveza iz Otavske konvencije i rezultata aktivnosti Crvenog krsta/križa u protuminskoj akciji od 1996. do 2017.godine.

Problem postojanja mina u svijetu trenutno pogađa 68 zemalja, među kojima jedno od vodećih mjesta zauzima Bosna i Hercegovina. Pored masovnog stradanja i ranjavanja civilnog stanovništva, problem postojanja zaostalih mina direktno utiče i na ekonomski razvoj zemlje koja je bila zahvaćena ratom.

Bosna i Hercegovina je minama najzagađenija zemlja u Evropi. Prema podacima BHMAC-a veličina minski sumnjive površine u BiH iznosi 1.091 km2 ili 2,2% u odnosu na ukupnu površinu BiH. Opšta procjena uticaja mina/eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata u 129 opština u BiH je identifikovala 1.398 ugroženih zajednica pod uticajem mina/eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata. Od kraja rata do novembra 2017. godine mine su uzrokovale stradanje 1.755 ljudi, od čega 613 sa smrtnim ishodom.

Organizacija Crvenog krsta/križa već 20 godina kontinuirano provodi aktivnosti na upozoravanju na opasnost od mina i postigla je značajne rezultate. U punoj saradnji sa BHMAC-om i uz tehničku i finansijsku podršku MKCK, aktivnosti upozoravanja na opasnost od mina su sprovedene u brojnim minama ugroženim zajednicama.
Izdvajamo najznačajnije aktivnosti/rezultate:
– Širom BiH postavljamo znakove hitnog obilježavanja minski sumnjivih površina, bilborde sa mapama minskih polja, znakove zabrane kretanja te trajne minske ograde.
– Do sada smo postavili 13 igrališta za djecu na sigurnim površinama u ugroženim zajednicama.
– Svake godine na svim nivoima organizovanja struktura DCKBiH realizira takmičenja „Misli Mine“ za učenike osnovnih škola, koja okupe blizu 25.000 djece u čitavoj BiH.
– Intenzivno radimo na edukaciji i podizanju svijesti o opasnostima od mina i eksplozivnih sredstava zaostalih iz rata ciljnih grupa, kao što su učenici, poljoprivrednici, lokalno stanovništvo, povratnici, lovci, ribolovci, šumski radnici, skupljači drva i bilja, vatrogasci, planinari i drugi.
– Štampamo i dijelimo adekvatan promotivni materijal prilagođen ciljnim grupama.
– Svake godine učestvujemo u obilježavanju 04. aprila Svjetskog dana borbe protiv mina.
– U decembru obilježavamo našu tradicionalnu aktivnost Nedjelju upozoravanja na opasnost od mina uz brojne aktivnosti sa djecom i omladinom.
– Prikupljamo podatke o žrtvama mina i pomažemo žrtvama mina.

 

Društvo Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine