NLM: Ukidanjem doma naroda FBiH, do velikih ušteda u budžetu

Zakoni koji se razmatraju i usvajaju u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH ne bi trebalo slati na razmatranje i u Dom naroda, jer se na taj način, u konačnici samo usporavaju reformski procesi.

Upitna je i njegova ustavna nadležnost, jer nisu određena pitanja, niti vitalni nacionalni interesi, koje bi ovaj dom tretirao i štitio.

Bitno je napomenuti da je u ovom domu oboren veliki broj zakona, koji su prošli u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. Zbog toga se čini da imamo dva predstavnička doma, da u jednom zakon prođe, a u drugom blokira. Ovim načinom i tempom rada, BiH će u EU ući tek 2080.

Zato smatramo da Dom naroda u ovakvoj formi i s ovim nadležnostima ne služi građanima nego sam sebi.

Posebno je bitno naglasiti koliko ovaj nefunkcionalni dom košta građane FBiH.

Na primjer, za odvojeni život, koji koriste 34 zastupnika, od ukupno 58, za dvije i po godine izdvoji se 825.000 KM.

Predsjedavajuća Doma naroda, za svojih osam savjetnika, iz budžeta za dvije i po godine uzela je 306.000 KM.

Pored ovoga, svi oni imaju platu između 3 i 4 hiljade konvertibilnih maraka, novce koji bi se mogli iskoristiti za penzije i razvoj privrede, umjesto što se bacaju na 58 stranačkih ljudi, koji ne rade ništa.

Zato smatramo da je potrebno da se ovaj dom ukine, kao u RS-u, da se formira Vijeće naroda, koje će odlučivati o značajnim pitanjima, uključujući i one vezane za vitalne nacionalne interese.

Tako bi se članovima parlamenta povjerila i veća odgovornost za funkciju predstavnika naroda i građana Federacije Bosne i Hercegovine u vođenju javnih poslova i odlučivanja o njihovu životu i interesima. Ne bi postojao „drugi krivac“ za loše odluke, donesene na štetu svih nas i birači bi dobro znali ko na idućim izborima ne treba dobiti njihov glas.

PRESS služba NLMZDK