GV: Usvojen Nacrt Budžeta Grada Zenice za 2018.

U dosadašnjem radu Gradskog vijeća Zenice, usvojen je Nacrt Budžeta Grada za 2018. godinu, u visini od 53,400,000 KM. Tu je uračunat i postignuti suficit od 4 miliona KM iz prethodne godine. – Kada se posmatraju ukupni prihodi i primici, zajedno sa suficitom, to je za 4 posto više u odnosu na plan za 2017., – kazala je pomoćnica gradonačelnika za privredu i finansije, Fatima Vojvodić.

Gradonačelnik, Fuad Kasumović, istakao je da Budžet za 2018. ima stabilizrajući, socijalni, infrastrukturni, ali i razvojni karakter.

Budžet Grada Zenice za 2018. upućen je u javnu raspravu u trajanju od deset dana. (V.J.)