U Federaciji BiH uskoro ‘pretpostavljeni pristanak’ kod darivanja organa

U naredne dvije godine u Federaciji BiH je moguće da se udvostruči broj transplantacija ako se dosljedno primjeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja, koji će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenim novinama FBiH, prenosi Fena.

To je omogućeno prošle sedmice kada je nakon Doma naroda i Predstavnički dom Federalnog parlamenta usvojio zakonske izmjene koje je iniciralo Udruženje dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH, a izradilo Federalno ministarstvo zdravstva.

“Prihvatajući inicijativu udruženja, sada je Zakon izmijenjen na način da je dozvoljeno uzimati organe i tkiva sa umrle osobe radi presađivanja u svrhu liječenja pod uvjetom da se darovatelj za života nije tome protivio u pismenom obliku”, izjavila je Feni sekretarka Federalnog ministarstva zdravstva Snježana Bodnaruk.

Na taj način je umjesto dosadašnjeg „informiranog pristanka“ uveden „pretpostavljeni pristanak“, kako bi se, ističe Bodnaruk, proširio krug mogućih darivatelja, što u konačnici vodi većim šansama da se osigura odgovarajući organ za potrebe transplantacije.

Zakon se zasniva na primjeni načela koristi za zajednicu i javnog interesa, pri čemu je uvaženo i načelo dobrovoljnosti to jest slobodno izražene volje svakog pojedinca.

To znači, navodi Bodnaruk, da se osoba očituje o nedavanju saglasnosti odnosno o odbijanju darivanja organa i tkiva u svrhu liječenja nakon smrti.

“Pisanu izjavu o nedarivanju organa i tkiva punoljetna osoba, sposobna za rasuđivanje, daje izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite ili nadležnom ministarstvu zdravstva odnosno Federalnom ministarstvu zdravstva. U slučaju da je osoba slijepa, gluha, nijema ili gluhonijema pisanu izjavu daje uz prisustvo dva svjedoka uz pomoć zakonskog zastupnika odnosno staratelja”, obrazložio je predsjednik Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije BiH Tomislav Žuljević.

Zakon je definisao i to da se pisana izjava o nedarivanju organa i tkiva može opozvati u svakom trenutku.

Primjenom Zakona, dodaje Žuljević, bit će uspostavljen registar osoba koje nisu saglasne sa darovanjem organa i tkiva poslije smrti.

“Do uspostavljanja tog registra dovoljno je uzimati organe i tkiva sa umrle osobe radi presađivanja u svrhu lijećenja samo uz pisani pristanak bračnog ili izvanbračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja, punoljetnog brata ili sestre umrle osobe. Nakon uspostave registra bit će dozvoljeno uzimati organe i tkiva uz pisani pristanak bračnog ili izvanbračnog druga, punoljetnog djeteta, roditelja, punoljetnog brata ili sestre umrle osobe i to u slučaju kada izjava darivatelja o nedarivanju organa i tkiva nije uvedena u registar”, rekao je Žuljević.

Navedeni pisani pristanak je obavezan u slučaju kada je izjava darivatelja o nedarivanju organa i tkiva uvedena u registar, a nakon njegove smrti postoji potreba za darivanjem njegovih organa i tkiva.

Ovim se rješenjima u Federaciji uspostavlja mješoviti sistem – pretpostavljeni pristanak i pristanak obitelji – usuglašavanje Zakona i Kodeksa ponašanja liječnika.

U većini evropskih zemalja na snazi je pretpostavljeni pristanak jer se pokazalo najučinkovitijim i najpraktičnijim rješenjem budući da se time povećava mogućnost za liječenje transplantacijom. (Fena)