16 dana aktivizma: Sankcionisati nasilje na internetu!

Podizanje svijesti javnosti protiv diskrimanicije i nasilja nad ženama, kako bi se ove negativnosti u društvu bar djelimično umanjile, cilj je i ovogodišnje globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja, koja traje od današnjeg Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama pa do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava.

Početak ove kampanje po tradiciji je obilježio i zenički Centar ženskih prava, organizujući dvosatnu uličnu akciju na zeničkom Trgu Alije Izetbegovića.

-Ovom prilikom prije svega prikupljali smo potpise podrške inicijativi za izmjene i dopune federalnog Krivičnog zakona u cilju stvaranja zakonskog sankcionisanja za počinitelje nasilja putem informaciono-komunikacijske tehnologije, a uz to organizovali smo i aktivnost alarmiranja svijesti javnosti o problemu nasilja nad ženama, koje završava smrtnim ishodom žrtve, – pojašnjava Selma Badžić, aktivistica zeničkog Centra ženskih prava. (V.J.)