Podsticaji za proširenje poljoprivredne proizvodnje

Služba za privredu i finansije objavljuje Grada Zenice objavila je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za proširenje proizvodnje u oblasti poljoprivrede.

Pozvani su poljoprivredni proizvođači sa područja Grada koji su registrovali srodnu djelatnost, obrt u poljoprivredi i kojima je to osnovna djelatnost, da podnesu zahtjev za odobravanje i dodjelu podsticajnih sredstava za proširenje proizvodnje u oblasti poljoprivrede.

Podnosioci zahtjeva moraju biti upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenata i posjedovati minimalan broj životinja ili proizvodnju, navedene u ovom pozivu, objavljenom na zvaničnoj stranici Grada.

Podsticajna novčana sredstva po korisniku iznose do 3.000,00 KM i mogu se utrošiti za nabavku životinja, plastenika i sadnog materijala u oblasti voćarstva.

Odabrani korisnici će potpisati Ugovor sa Gradom u kojem će biti regulisana međusobna prava i obaveze. Korisnik podsticajnih sredstava je dužan dodjeljena novčana sredstva namjenski utrošiti i registrovanu djelatnost održavati minimalno 24 mjeseca nakon potpisivanja Ugovora.

Rok za podnošenje zahtjeva je 20. decembar 2017. godine.