Drljević: Mladi bh. ljekari – energija Evropske unije

Izvršni odbor Ljekarske komore Federacije BiH, danas je na redovnoj sjednici u Zenici razmatrao izvještaj o sastanku održanom u Sarajevu sa predstavnicima njemačke Ljekarske komore.

„Kolege iz Njemačke su se ponudile da posreduju u formiranju međuentitetskog komorskog tijela, što Ljekarska komora Federacije podržava godinama, s obzirom da ljekare u evropskim i svjetskim asocijacijama i procesima, može predstavljati samo državno, nikakvo entitetsko tijelo“, izjavio je dr. Harun Drljević, predsjednik Ljekarske komore Federacije BiH.

On je dodao da takva situacija, kao i neuređenost zdravstvenog sistema koji se ne vodi sa državnog, nego sa nižih nivoa vlasti, pogoduje masovnom odlasku ljekara iz BiH.

„Mi sad imamo jednu stagnaciju ovog procesa, no on i je dalje prisutan. Odlaze mladi ljekari i to one strukture koje nam najviše nedostaju. Svoje kliničko iskustvo, svoju energiju, koju treba da ulože u zdravstveni sistem u BiH, oni ulažu u zemljama Evropske unije, a nama ostaje vremešan ljekarski korpus i ne znam koliko će on biti u stanju da se nosi sa rastućim zdravstvenim potrebama, pogotovo s obzirom na specifične zahtjeve vezane za sve stariju životnu dob stanovnika BiH“, ističe dr. Drljević, dodajući da je u 2017. (prošle godine u nešto manjem obimu), blizu tri i po stotine ljekara od ljekarskih komora u Federaciji BiH zatražilo Good standing potvrde, kao referencu za rad u inostranstvu, uključujući i netom iškolovane doktore medicine.
„Nema dobrih reakcija države na ovaj problem. Zato i Ljekarska komora, iako se ne bavi kolektivnim ugovorima, daje svoju punu podršku sindikatima u borbi za naš bolji socijalni status“, kazao je dr. Drljević.

Danas su članovi Izvršnog odbora Ljekarske komore Federacije BiH razgovarali i o Inicijativi za dopunu Pravilnika o licenciranju i izdavanju potvrde tek upisanim ljekarima u ljekarske komore u Federaciji BiH.

„Osim gorućeg problema, vezanog za masovne odlaske, ljekarski korpus se nosi i sa teškoćama pri kretanju ljekara van granica BiH, između entiteta, pa i unutar samih kantona. Država je komplikovana i tome moramo prilagođavati i propise koji uređuju međusobne odnose među doktorima medicine i njihovu praksu van matičnih ustanova“, pojasnio je dr. Drljević.

Komisija za međunarodnu saradnju izvijestila je Ljekarsku komoru o svojim aktivnostima.
(Sanja Stević)