DVD bogatiji za 12 članova

Dobrovoljno vatrogasno društvo Zenica od danas je bogatije za 12 novih članova, 11 dobrovoljnih vatrogasaca i jednog rukovodioca akcije gašenja požara.

Nakon obuke, danas je izvršeno finalno testiranje iz teorije, a nakon toga i praktičnog dijela.

– Ovo je završnica šestomjesečnog rada na obuci dobrovoljnih vatrogasaca. 25 kandidata je ukupno bilo na obuci, a njih 12 je zadovoljilo da pristupi finalnom testiranju. Mi svake godine radimo ovakve obuke i u prosjeku između 10 i 20 ljudi obučimo za dobrovoljnog vatrogasca. Ono što je zanimljivo jeste da imamo samoinicijtivne zahtjeve ljudi sa ruralnih područja gdje se dešavaju šumski požari da polože ovaj certifikat kako bi mogli u slučaju šumskih, ali i drugih požara spasiti svoju imovinu, kaže sekretar DVD-a Adnan Čukle.

Doborovoljno vatrogasno društvo već godinama je velika i značajna podrška Profesionalnoj vatrogasnoj jedinici. (N. Glibo)