Kasumović: Ovo mi je najvažniji i najdraži projekat do sada

Danas su u Gradskoj upravi potpisani Ugovori sa korisnicima kojima je odobrena pomoć za izgradnju i sanaciju stambenih jedinica uništenih ili oštećenih u poplavama i klizištima 2014. godine. Gradnja počinje 15. Jula, a u nove kuće korisnici bi mogli useliti početkom jeseni.

Safet Kovačević iz Topčić Polja i Hasiba Spahić iz Orahovice u maju 2014. Godine, kada su velike poplave zadesile ovaj dio naše zemlje, ostali su bez svojih domova. Danas su, među prvih devet porodica koje su u Gradskoj upravi potpisale ugovor za izgradnju novih kuća. Ostalih 25 porodica ugovore će potpisati u septembru.

„Izgubili smo sve u nekoliko sati. Sve što smo gradili cijeli naš život i nova kuća je početak novog života i nadamo se da ćemo dočekati lijepih godina“, kažu Safet i Hasiba.

Javni poziv raspisan je u sklopu Programa za oporavak od poplava Stambeno zbrinjavanje kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija BiH zajedno sa nekoliko međunarodnih organizacija na području 44 općine i grada u našoj zemlji.

„Kada je Zenica u pitanju međunarodna zajednica odobrila je sredstva za 34 nove kuće. Danas je devet porodica potpisalo ugovore za nove kuće, a ostalih 25 porodica će potpisati početkom septembra. Gradnja počinje 15. Jula, a u nove kuće korisnici bi mogli useliti već početkom jeseni. Ovo mi je najvažniji i najdraži projekat koji sam realizovao tokom mandata“, istakao je Fuad Kasumović, gradonačelnik Zenice.

Program vrijedan 15 miliona eura Evropska unija finansira u iznosu od 12,5 miliona eura u saradnji sa Vladom Federacije BiH, Vladom Republike Srpske, partnerskim općinama i gradovima, te UNDP-om u BiH. (Belinda Dorić)