ZDK prvi koji je počeo androloško osposobljavanje nastavnog kadra

Danas su na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici, prve dvije grupe polaznika, počele obuku nazvanu „Osnovna androloška obuka“, a pohađaće je ukupno  njih 48-oro,  mlađi akademski kadar zeničkog Univerziteta, nastavnici  srednjeg stručnog obrazovanja upisanih u Registar ustanova za obrazovanje odraslih ZDK, predstavnici Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i  Pedagoškog zavoda.

Zeničko-dobojski kanton prvi je u BiH koji je počeo realizaciju androloškog osposobljavanja po javno važećem programu, a polaznici  imaju priliku da razviju kompetencije u ovoj oblasti po javno važećem programu posredstvom Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta ZDK i Pedagoškog zavoda a uz stručnu i finansijsku  pomoć  DVV International Ureda za BiH. Program će se realizovati kontinuirano narednih mjeseci  a osmišljen je da razvija osnovne kompetencije za rad sa odraslim polaznicima. Podrazumijeva interaktivnu  obradu četiri  tematske cjeline : Učenje odraslih -psihološke osnove, karakteristike, stilovi učenja, Komunikacija, grupna dinamika i upravljanje obrazovnom grupom, Vizualizacija i prezentacija u obrazovnom radu sa odraslima, Interaktivne metode obrazovanja odraslih. Polaznicima je omogućeno i i individualno, samostalno učenje i samostalni praktičan rad uz monitoring, praćeni praktični rad u stvarnim radnim uslovima uz mentorstvo i usmjeravanje te grupni rad, tj. demonstaracija vještina i supervizija na kraju same obuke. Realizovaće se u pet  višednevnih termina  od juna do novembra ove godine. Planirano je da traje ukupno 120 sati, a predavači će biti prof. dr. Šefika Alibabić, redovni profesor na Katedri za andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, doc. dr. Perica Ivanek, doktor pedagogije, multiplikator u oblasti obrazovanja odraslih, Svjetlana Tubić MA, master andragogije, multiplikator u oblasti obrazovanja odraslih. (Zijada Ramić)