Prekinuta 37. sjednica Gradskog vijeća

Povlačenjem preostalih tačaka dnevnog reda nastavak 37. sjednice Gradskog vijeća zaključen je nakon što nisu usvojeni Prijedlog zaključka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Budžeta Grada Zenica za 2018. i rasporedu viška prihoda, kao ni Prijedlog Odluke o usvajanju Izmjene regulacionog plana „Trg rudara“.

Na zahjtev gradonačelnika Fuada Kasumovića ostale tačke su povučene s dnevnog reda, i novog nastavka ove sjednice neće biti.

“Mogli smo danas završiti rasprave po svim tačkama, ali nažalost sjednica je zaključena, a o dnevnom redu naredne 38. sjednice odlučit će gradonačelnik u saradnji sa Stručnom službom vijeća i gradonačelnika”, rekla nam je predsjedavajuća Diana Bešić.

Stav gradonačelnika Fuada Kasumovića bio je da treba odobriti Izmjenu regulacionog plana, kako bi zainteresirani investitori mogli graditi stamebno – poslovni objekat u kojem bi radno mjesto ostvarilo na desetine sugrađana, dok je stav kluba vijećnika SBB-a bio, da se u Zenicu trebaju privući investitori sa industrijskim kapacitetima i većim zapošljavanjem mladih. (Alma Huskić)